images images images images
Menu

Khăn ướt

In khăn lạnh - in gia công 40đ
Lượt xem:
In lụa cuộn - gắn máy, đóng gói trực tiếp - đỡ mất thời gian phơi và đếm
  • Chi tiết sản phẩm

In gia công
Tính giá in: giá 40đ/cái - màng trắng khách mang qua
Tính giá in + màng trắng: giá 76.000đ / 1000 cái

 

Tính giá in + màng bạc: giá 130.000đ / 1000 cái

Tính giá in + màng ghép màu: giá 180.000đ / 1000 cái

in-khan-lanh

In lụa cuộn - gắn máy, đóng gói trực tiếp - đỡ mất thời gian phơi và đếm
Quan trọng nhất chất lượng hình ảnh in ra 9/10

http://www.anhungphuc.vn

in-khan-uot

Sản phẩm cùng loại

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường