images images images images
Menu

Khăn ướt

In lụa cuồn - in gia công 40đ (công in)
Lượt xem:
In lụa cuộn - gắn máy, đóng gói trực tiếp - đỡ mất thời gian phơi và đếm
  • Chi tiết sản phẩm

In gia công
Tính giá in: giá 40đ/cái - màng trắng khách mang qua
Tính giá in + màng trắng: giá 76.000đ / 1000 cái

In lụa cuộn - gắn máy, đóng gói trực tiếp - đỡ mất thời gian phơi và đếm
Quan trọng nhất chất lượng hình ảnh in ra 9/10

http://www.anhungphuc.vn

Sản phẩm cùng loại

backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường